Psykolog i Svendborg

Klar til forandring? 

Hvis du er klar til at komme i gang med en enkelt psykologsamtale eller et psykologforløb hos mig enten i Svendborg eller online kan du booke din tid her med det samme.

Book tid online her

Du kan få hjælp af mig som psykolog i Svendborg til blandt andet

At gå til psykolog er for alle

Som psykolog i Svendborg er jeg måske netop den sparringspartner du har ledt efter.

Psykologhjælp er noget alle kan få brug for, og en hjælp alle mennesker kan have glæde af. Derfor er det vigtigt for mig at arbejde for at det “at gå til psykolog”, bliver en normal, naturlig og givende del af hverdagen. Intet emne er for stort eller småt.

Står du aktuelt overfor nogle af livets små eller store udfordringer?

Så vil du opleve at mødet med en professionel sparringspartner kan være en stor hjælp. En der kan se situationerne udefra og i et større perspektiv. Give dig pladsen til refleksion og dermed muligheden for at udvikle hensigtsmæssige strategier, så du kan skabe den forandring, du ønsker.

Psykolog samtaler skal kunne dække over mange problematikker. Fra stress eller depression til kærestesorger eller et ønske om at forstå dine egne reaktionsmønstre.

Dine problemer er værd at tale om. De er aldrig for små eller for store til, at kunne blive bearbejdet.

Psykolog samtalen skal være et sted hvor vi sammen kan gå på opdagelse i hvordan dit liv ser ud i øjeblikket, og finde frem til hvordan du ønsker at dit liv skal udvikle sig fremover. Dette gøres i et trygt og fortroligt rum.

Psykolog Svendborg

En investering i dig selv - forløb hos Psykolog i Svendborg

Måske er du ligesom de fleste, en af dem der ofre mange ressourcer på personlig udvikling. Det kan være at du plejer sindet med wellness, fysisk træning, uddannelse, shopping eller kurophold.

På trods af den store interesse for selvudvikling og personlig pleje, finder mange mennesker det grænseoverskridende at kontakte en psykolog.

Hvis du udelukkende forstår psykologhjælp som behandling af psykiske sygdomme, er det måske ikke så mærkeligt, at du forbinder det med tabu.

En samtale med en psykolog kan dog se ud på mange måder.

Psykologisk hjælp kan også betyde velkvalificeret psykologisk sparring for dig, der ønsker at finpudse din måde at være i verden på. Ud fra denne opfattelse ønsker jeg at støtte udviklingen af en mere nuanceret forståelse af, hvad psykolog samtaler kan være.

Book tid online her
Psykolog i Svendborg

Din Psykolog i Svendborg

Psykologsamtalen er først og fremmest et personligt møde mellem mennesker. Et møde som fører til udvikling og forandring.

Der kan være stor forskel på hvad du og andre har brug for i samtalerne. Derfor tilpasses behandlingen til dig og din aktuelle situation. Måske har du aktuel brug for samtaler i form af terapi, måske samtaler af mere coachende eller vejledende karakter, eller måske en kombination.

I samtalerne vil du opleve, hvordan professionalisme kan gå hånd i hånd med en tryg, uformel og åben relation. Du vil møde en professionel, men også personlig psykolog i Svendborg, som bruger sig selv aktivt i terapien.

Her vil du mærke, hvor nærværende det kan være, når vi mødes i fælles udforskning af livet og dets udfordringer. Det er min overbevisning og erfaring, at denne afdramatisering af det “at gå til psykolog” skaber grobund for forandring.

De seneste årtiers forskningsresultater bekræfter at en god og autentisk relation i terapien er en afgørende faktor for at denne har en positiv effekt. Vi mennesker lever ikke i et vakuum og bør ikke reduceres til en diagnose eller sættes i kasser. Alle fortjener derimod at blive mødt i øjenhøjde med både nysgerrighed, åbenhed og respekt.

“Klienter opstartet hos Pernille er blevet til forløb med solide behandlingsresultater for klienterne. Pernille har en stort talent for, og allerede fagligt fundament i forhold til dynamisk bio-psyko-social tilgang til klienterne og udviser store formidlingsevner. Dette har gjort hendes klienter meget trygge, idet de har kunnet mærke hende som person, hendes solide faglighed samt hendes tydelighed og evne til, at forklare selv kompliceret materiale, så det har givet mening og har dannet grobund for frugtbare processer og udviklinger.

Selv som stadigt relativt nyuddannet arbejder hun i dag på niveau med garvede psykologer.”

Autoriseret Psykolog og tidligere leder

Udvikling og forandring hos psykolog i Svendborg

Alle kan få brug for professionel sparring eller hjælp i perioder af vores liv. Ubehag, modgang og kriser er naturlige dele af det at være menneske.

Som psykolog i Svendborg kan jeg hjælpe dig med, at finde dine ressourcer og skabe positive forandringer i dit liv.

Psykiske symptomer beskrives ofte som sygdomme der rammer den enkelte og skal kureres.

Et mere konstruktivt og nuanceret syn på symptomerne er, at forstå dem som en naturlig modreaktion fra kroppen eller sindet der forsøger at få vores opmærksomhed. Det kan eksempelvis være fordi omstændigheder i vores liv gør, at vi er nødt til at forholde os til os selv på en ny måde. Eller bør sige fra over for noget.

Samtaler med mig har i sit udgangspunkt fokus på at styrke dine iboende livskompetencer, frem for en overoptagethed på diagnoser hvor fokus er at “fjerne sygdom” eller “slippe problemet”.

Det er min erfaring, at en del af symptomer og lidelse forsvinder af sig selv, når vi i fællesskab finder frem til nye livskompetencer og bedre måder at være i livet på. I terapien kan jeg blandt andet hjælpe med, at opbygge en større psykologisk fleksibilitet. Og med, at blive i stand til at skabe positive forandringer i dit liv baseret på egne værdier og ressourcer.

Book din tid online her
Psykologer i Svendborg

Ofte stillede spørgsmål til psykolog i Svendborg

Her besvarer jeg en række af de spørgsmål jeg oftest får som psykolog i Svendborg. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål herunder er du altid velkommen til at sende mig en besked.

Sidst i 2019 havde jeg min sidste session hos dig, og nej hvor var det hårdt. Du var jo min livline. Pernille, du udfordrede mig på mig selv - præcis som jeg havde (og har) brug for, samtidig med at du SÅ mig.

Da jeg gik fra den sidste session var jeg både afklaret og i vildrede, og det kostede en hel del tårer. I sidste ende er det jo altid op til én selv hvad der skal ske, men du sagde det lige ud - mere end 1 gang i forløbet: du bliver ikke rask så længe du er i den virksomhed! Såh... jeg tog en timeout, sagde ligeud til min chef at det ikke fungerede, og endte med selv at måtte bede om en fratrædelsesaftale. Jeg fik mine 6 måneders fritstilling, og det har været en gave for mig.

Det var lige dét jeg havde behov for - ro og væk fra virksomheden. Efterfølgende har jeg også givet min chef feedback på hele forløbet, og hendes rolle som chef/kollega. Og selvom jeg virkelig har savnet mit arbejde - så har og er jeg stadig ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning. Den eneste rigtige beslutning. TAK Pernille, fordi du hjalp mig til at stole på, at det jeg gør og kan er godt nok, og at det er mere end ok at sige fra!

Jeg er dybt taknemmelig for det forløb jeg havde hos dig, og selvom jeg ved, at jeg skal leve med nogle eftervirkninger og udfordringer, så er jeg meget mere mig selv end jeg har været i flere år. Corona har været en "lille gave" ift. tid og ro med mine børn, - jeg har kun skullet være der for dem (og min mand selvfølgelig men han har altså arbejdet). Jeg har fokuseret på, at få hjulpet min datter og også hun er blevet styrket både mentalt og fysisk.

Min søn er blevet mere tryg ved at sige tingene ligeud, han opsøger selv nærvær, kontakt og samvær. Og selvom vi indimellem tager nogle ture (han er jo teenager), så får vi altid en god dialog omkring det. Og jeg skal gerne være den første til at indrømme når og hvis jeg tager fejl. Båndet imellem os er, selvom det altid har været stærkt, blevet styrket. Selv er jeg blevet meget mere skarp ift. hvad jeg mener og bedre til at sige fra. Jeg har en meget bedre indre ro og sover bedre.

På det jobmæssige plan er alle jo udfordret af corona situationen, omend jeg dog faktisk har været til 2 samtaler. Den første stilling virkede virkelig interessant på papiret, men samtalen forløb trægt og kemien var der ikke rigtig. Jeg har faktisk lettet da de ringede afslag. Den anden stilling gik det faktisk virkelig godt til - men de valgte en med kendskab til deres systemer - noget som jeg ville skulle lære, og jeg er mega ærgerlig, men jeg forstår det jo udmærket.

Jeg fik virkelig god og positiv feedback, og de havde været enormt meget i tvivl. Jeg er ked af det, men alligevel stolt af at være udvalgt blandt 47 ansøgere, så noget har jeg jo gjort rigtigt. Mine interesserer er mange - og jeg har også overvejet efteruddannelser. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt - jobcenter siger nej. Men jeg giver ikke op, og ser hvad der byder sig. For jeg har meget at byde på. Det var blot et lille pip fra mig med en kæmpe stor tak til dig!”

Kvinde i 30'erne

Evidensbaserede metoder

Du vil hos mig som psykolog i Svendborg opleve at jeg prioriterer høj faglighed, og arbejder derfor med evidensbaserede metoder. Som psykolog i Svendborg arbejder jeg ud fra den kognitive terapiretninger (metakognitiv terapi, kognitiv adfærdsterapi (KAT), medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT)), kombineret med den systemiske tilgang.

Det betyder at vi både arbejder med hvad der foregår indeni dig og hvordan dine tanker, følelser, krop og adfærd spiller sammen. Samtidig med at vi ser på hvordan du bliver påvirket af dine relationer og hvordan de påvirker dig. På den måde kommer vi bredt omkring, alt efter hvad netop du har brug for.

Jeg er bredt orienteret, da det vigtigste udgangspunkt for mig altid vil være dig som klient og din særlige situation – ikke en bestemt teori eller teknik.

For mig som psykolog i Svendborg er selve mødet imellem dig og mig af helt særlig betydning.

For mig at se er vi mennesker overlevelsesdygtige af natur. Vi vil livet – sommetider ved vi bare ikke hvordan, og sommetider bliver vi bremset i at mærke os selv. Sommetider tillærer vi os livsstrategier, som engang var brugbare, men som nu ikke længere er hensigtmæssige. For det meste sker det hele ubevidst og kan være vanskeligt selv at få øje på. Her begynder det terapeutiske, coachende og/eller rådgivende arbejde.

Til kontaktinformation
Psykolog Svendborg Fyn

Ikke blot et problem der skal fjernes

Måske læser du med her fordi du har et ”problem” og et tilhørende ubehag, som du ønsker at komme af med. Min erfaring er at “problemer” er en hensigtsmæssig forholdemåde eller livsstrategi, som benyttes for at kunne klare den nuværende livssituation.

For nogle mennesker kan dette være svært at se og forstå i begyndelsen af samtalerne. For det videre arbejde i samtalerne betyder det, at det ”problem”, som en klient kommer med, ikke nødvendigvis bare skal fjernes i første omgang. I samtalerne undersøger vi derfor først, hvordan ”problemet” opleves og fungerer.

Vi forsøger i fællesskab at finde og afprøve andre sundere og bedre forholdemåder eller livsstrategier.

Sommetider arbejder vi på nye konkrete handlingsmuligheder, med redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen. Andre gange gælder det en forandring i grundantagelser, livsanskuelser og i de fortællinger, som man har med sig i bagagen. For det meste arbejdes der med det hele.

psykolog svendborg

Klar til forandring?

Book din første tid online med det samme så vi kan komme i gang med din proces.

Book tid online